Vår Tidning & Länkar

Här är några av de verksamheter som stöttas av Curo Riksföreningen för cancersjuka

Clownetterna på Västerås lasarett.

ClownClubben på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Clownjouren och Clownkompaniet på barnsjukhuset i Uppsala.

Clownverksamheten på Sunderby sjukhus i Luleå.

Clownen Bulgo på Örebro Universitetssjukhus samt Centralsjukhuset i Karlstad.

Lek och Målarverksamheten på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Bröstcancerföreningen Johanna i Göteborg.

Bröstcancerföreningen Rosa på Gotland

Clownronden Skåne.

Kultursjukhuset i Borås och på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Clownlabbet i Kalmar och Växjö.

Östergötlands sjukhusclowner i Norrköping, Motala, Linköping
Image

Skänk en gåva

Plusgiro: 647303-7
OCR-inbet Pg: 4983501-0
Bankgiro: 5146-2869
Swish-betalning: 1236908412

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Hasselvägen 19
19533, Märsta
Tel: 08-626 96 62
Org.nr: 802407-6047
Önskar ni kontakt så lämna meddelande på vår telefonsvarare alt maila på info@curo.nu