Skänk bidrag/gåvor

01.

Skänka bidrag

Enklast och billigaste sättet är att använd autogiro.

Inga utskickskostnader ger mer resurser kvar till de cancerdrabbade.

Klicka här för att ladda ner blankett: 

02.

Bankgiro & Postgiro

Skänk en gåva

Bankgiro: 5146-2869

Plusgiro: 4983501-0 för OCR-inbetalningar (för er som har ett inbetalningskort)

Plusgiro: 647303-7

Swish-betalningar: 1236908412